Categories
Online resources

پرده نقش‌دار زرتشتیان

متن نسخه‌ی فارسی مصاحبه من با دکتر ستوارت درباره‌ی نمایشگاه شعله‌ی جاویدان را اینجا بخوانید.